Herkes için Siber Güvenlik

Deffend.net

Herkes için Siber Güvenlik

 

Bireysel ve kurumsal hayatlarımızın giderek dijitalleşmesi ile birlikte herkes için önem arz eden konulardan biri de siber güvenlik oldu. Siber Güvenlik teknik bir konu olduğu için birçok birey ve kurum ( özellikle küçük işletmeler ) tarafından sağlanması zor bir olgu olarak görülmektedir. Peki siber güvenliğin sağlanması gerçekten düşünüldüğü kadar zor mu? Herkes için Siber Güvenlik mümkün mü?

herkes için siber güvenlik

Küçük işletmeler ve siber güvenlik

 

Günümüzde siber güvenlik hem kurumsal şirketler ve KOBİ’ler,  hem de  şahıslar için öncelikli sorunlardan biri durumundadır. Kurumsal yapılar hem bütçe, hem de insan kaynağı olarak  siber tehditlere karşı sağlıklı ve başarılı şekilde önlem alabilmektedir. KOBİ’ler ve şahıslar ise maalesef bunu başaramamaktadır. Ponemon Institute tarafından 2019 yılında hazırlanan rapor  dünya genelinde KOBİ’lerin %66’sının siber saldırıya maruz kaldığını, bunlardan %63’ünün veri kaybı ile sonuçlandığını göstermektedir. Ponemen Institute “Hiçbir kurum siber tehditleri gözardı edecek kadar küçük değildir” der. Günümüzde birçok işlemin elektronik ortama taşındığı bir zamanda veri kaybıyla sonuçlanan bir siber saldırının kuruma maliyeti çok yüksek olabilir. ” Herkes için siber güvenlik ” diyerek kurumsal şirketler kadar küçük işletmeler (KOBİ) ve bireylerin de siber güvenlik standartlarını yakalamasına yardımcı oluyoruz.

Hiçbir kurum siber tehditleri gözardı edecek kadar küçük değildir.

Diğer taraftan ise, siber güvenliğin sağlanması kolay bir süreç değildir. Bir küçük işletmenin , kurumsal şirketler seviyesinde bir siber güvenlik altyapısı oluşturmak için onlarca bin dolar harcayarak yazılım, donanım ve insan kaynağı  yatırımı yapmasının gerçekdışı olduğu aşikardır. Peki KOBİ’ler ve siber güvenliğini önemseyen bireyler ne yapmalı?

Aslında durum şu ki minimal harcama, kendi becerilerimizle alabileceğimiz önlemler ve Herkes için Siber Güvenlik yaklaşımı ile siber güvenliğimizi %70-%80 oranlarında sağlamak mümkün. 100% güvenliğin hiç bir zaman mümkün olmadığı, onlarca bin dolar harcanarak güvenliğin %90+ seviyelerine getirilebileceği düşünülürse minimal çaba ve maliyetlerle siber güvenliği %70-%80 oranında sağlayabilme imkanı KOBİ ve bireyler için çok değerli olmalı!

Alacağınız önlemlerle siber güvenliğinizi büyük oranda sağlayabilirsiniz.
herkes için siber güvenlik
herkes için siber güvenlik

Herkes için siber güvenlik mümkün mü?

Peki bunu nasıl sağlayabilriz? Siber  hijyen kurallarını uygulayarak! Temel hijyen kurallarının sağlığımızı %90 oranında koruduğu gibi, temel Siber hijyen kuralları da Siber tehditlerin büyük bir çoğunluğunu sorunsuz atlatmamızı sağlar! Üstelik bunun için önemli harcamalar yapmanız da gerekmez!

Deffend.net olarak amacımız Siber Hijyen kurallarını herkes için ulaşılabilir hale getirmek ve isteyen herkesin siber güvenliğini büyük oranda sağlamasına yardımcı olmak. Bu amaçla oluşturduğumuz içeriklerde bir çok konuya değindik ve birçok konuyla ilgili kılavuzlar oluşturduk. Tüm bu içeriklerin ve Herkes için Siber Güvenlik yaklaşımımızın sizlere Siber tehditlere karşı vereceğiniz mücadelede yardımcı olmasını dileriz.

Siber hijyen kuralları diğer hijyen kuralları gibi hayatınızın bir parçası olmalı!