Herkes için Siber Güvenlik

Deffend.net

herkes için siber güvenlik

Herkes için Siber Güvenlik

Günümüzde siber güvenlik hem kurumsal şirketler ve KOBİ’ler,  hem de  şahıslar için öncelikli sorunlardan biri durumundadır. Kurumsal yapılar hem bütçe, hem de insan kaynağı olarak  siber tehditlere karşı sağlıklı ve başarılı şekilde önlem alabilmektedir. KOBİ’ler ve şahıslar ise maalesef bunu başaramamaktadır. Ponemon Institute tarafından 2019 yılında hazırlanan rapor  dünya genelinde KOBİ’lerin %66’sının siber saldırıya maruz kaldığını, bunlardan %63’ünün veri kaybı ile sonuçlandığını göstermektedir. Ponemen Institute “Hiçbir kurum siber tehditleri gözardı edecek kadar küçük değildir” der. Günümüzde birçok işlemin elektronik ortama taşındığı bir zamanda veri kaybıyla sonuçlanan bir siber saldırının kuruma maliyeti çok yüksek olabilir. ” Herkes için siber güvenlik ” diyerek kurumsal şirketler kadar küçük işletmeler (KOBİ) ve bireylerin de siber güvenlik standartlarını yakalamasına yardımcı oluyoruz.

Hiçbir kurum siber tehditleri gözardı edecek kadar küçük değildir.

Diğer taraftan ise, siber güvenliğin sağlanması kolay bir süreç değildir. Bir küçük işletmenin , kurumsal şirketler seviyesinde bir siber güvenlik altyapısı oluşturmak için onlarca bin dolar harcayarak yazılım, donanım ve insan kaynağı  yatırımı yapmasının gerçekdışı olduğu aşikardır. Peki KOBİ’ler ve siber güvenliğini önemseyen bireyler ne yapmalı?

Aslında durum şu ki minimal harcama, kendi becerilerimizle alabileceğimiz önlemler ve Herkes için Siber Güvenlik yaklaşımı ile siber güvenliğimizi %70-%80 oranlarında sağlamak mümkün. 100% güvenliğin hiç bir zaman mümkün olmadığı, onlarca bin dolar harcanarak güvenliğin %90+ seviyelerine getirilebileceği düşünülürse minimal çaba ve maliyetlerle siber güvenliği %70-%80 oranında sağlayabilme imkanı KOBİ ve bireyler için çok değerli olmalı!

Alacağınız önlemlerle siber güvenliğinizi büyük oranda sağlayabilirsiniz.
herkes için siber güvenlik
herkes için siber güvenlik

Peki bunu nasıl sağlayabilriz? Siber  hijyen kurallarını uygulayarak! Temel hijyen kurallarının sağlığımızı %90 oranında koruduğu gibi, temel Siber hijyen kuralları da Siber Güvenlik tehditlerinin büyük bir çoğunluğunu sorunsuz atlatmamızı sağlar! Üstelik bunun için önemli harcamalar yapmanız da gerekmez!

Deffend.net olarak tam da bu düşünceyle yola çıktık. Amacımız Siber Hijyen kurallarını herkes için ulaşılabilir hale getirmek ve isteyen herkesin siber güvenliğini büyük oranda sağlamasına yardımcı olmak. Bu amaçla oluşturduğumuz Siber Güvenlik Kılavuzunda bir çok konuya değindik ve birçok konuyla ilgili kılavuzlar oluşturduk. Tüm bu içeriklerin ve Herkes için Siber Güvenlik yaklaşımımızın sizlere Siber tehditlere karşı vereceğiniz mücadelede yardımcı olmasını dileriz.

Siber hijyen kuralları diğer hijyen kuralları gibi hayatınızın bir parçası olmalı!

Siber Hijyen Kılavuzumuzun ana başlıkları

 

     1. Neden Siber Hijyen?: Siber Hijyen nedir ve Herkes için Siber Güvenlik kavramının sağlanmasına nasıl yardımcı olur?
     2. Hesap ve Şifre Güvenliği: Bilgisayarımızda, sosyal medyada, işle ilgili kullandığımız kurum içi ve kurum dışı site ve servislerdeki hesaplarımızın ve şifrelerimizin güvenliğini nasıl sağlarız.
     3. Yazılım Güvenliği: Özellikle bilgisayarımızda kullandığımız işletim sistemi ve yazılımların güvenliği neden önemlidir ve nasıl sağlanabilir.
     4. Güvenlik Ayarları: Güvenliğinizi bir üst seviyeye çekmek için bilgisayarınızda almanız gereken öncelikli önlemler nelerdir.
     5. Ağ Güvenliği: Siber saldırıların giriş kapısı olan Ağınızın güvenliğini hangi önlemlerle sağlayabilirsiniz.
     6. Sosyal Mühendislik Saldırıları ve Farkındalık: Sosyal mühendislik saldırıları, bunlardan korunma yöntemleri ve bu konuda bizlere yardımcı olabilecek örnek eğitimler.
     7. Veri Güvenliği: Verilerinizin güvenliği neden önemlidir, çalınırsa kaybınız ne olur ve verilerinizin güvenliği nasıl sağlanabilir.
     8. Fiziksel Güvenlik: Siber Güvenliğin ne gibi “Fiziksel” bileşenleri vardır ve bu bileşenler için hangi önlemler alınmalıdır.