Çalıştığınız kurumda bir siber güvenlik vakası yaşandı ise kurumunuza etkisi ne şekilde oldu?